Monday, April 27

Latin 3

Here are the translation and clause notes for our entire unit: DBG VI.11-22. Please review the last two chapters, 21-22, in preparation for a quiz on Tuesday concerning case forms. We will have a review day on Wednesday and then our exam for this unit will happen on Thursday.

Latin Prose

You were given a handout before break to read and think about. By the end of the period Tuesday you need to turn in a hard copy of your reflections on that reading (minimum 300 words). Use the questions that we have used in discussion to guide your thoughts: what was new information? what was old information? what section was the most interesting and why? what section was the most boring and why? In addition to these questions, close by telling me how this reading informs your understanding of Pliny’s letter on the death of his uncle.

You should use the rest of your time to review the translation and analysis of Pliny 6.16. You will have a reading comprehension quiz for it on Wednesday.

Thursday, April 16

Latin 3

If you are interested in learning more about the historical Vercingetorix, the hero of the movie we are watching, NPR has a great little piece: How Gaul-ing! Celebrating France’s First Resistance Fighter.

For your homework over the break see yesterday’s post. You should be able to complete the assignment before break begins, but it won’t be checked until the Monday you return.

Latin Prose

Tonight you need to analyze the subordinate clauses on the second page of the handout I gave you (i.e. sections 5-7 in the commentary) and list 20-25 vocab words you don’t know from that page with their definitions.

Wednesday, April 15

Latin 3

Today we started the movie Druids (edited in places for your consumption). Over the break you need to translate chapters 21 & 22 (the final two sections of your packet concerning the customs of the Germani). If you are on top of things you should be able to finish this before April break even begins:

21. Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit: ab parvulis labori ac duritiae student. Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant. Intra annum vero vicesimum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; cuius rei nulla est occultatio, quod et promiscue in fluminibus perluuntur et pellibus aut parvis renonum tegimentis utuntur magna corporis parte nuda.

22. Agriculturae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierunt, quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt. Eius rei multas adferunt causas: ne adsidua consuetudine capti studium belli gerendi agricultura commutent; ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant; ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factiones dissensionesque nascuntur; ut animi aequitate plebem contineant, cum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat.

Latin Prose

Here is the presentation for the Riot at Pompeii. You will not be quizzed on this reading, but I will ask you to be able to discuss it for the unit exam.

Here is the BLS Commentary for Pliny Letters VI.16. Tonight you need to analyze the subordinate clauses on the first page of the handout I gave you (i.e. sections 1-4 in the commentary) and list 20-25 vocab words you don’t know with their definitions.

Monday, April 13

Latin 3

You have a reading comprehension and clause analysis quiz tomorrow on DBG VI.16-18.

If you didn’t finish VI.19 with your group today in class, please do so as homework:

Virī quantās pecūniās ab uxōribus dōtis nōmine accēpērunt tantās ex suīs bonīs aestimātiōne factā cum dōtibus commūnicant. Hūius omnis pecūniae coniūnctim ratiō habētur frūctūsque servantur: uter eōrum vītā superārit, ad eum pars utrīusque cum frūctibus superiōrum temporum pervenit. Virī in uxōrēs, sīcutī in līberōs, vītae necisque habent potestātem; et cum pater familiae illūstriōre locō nātus dēcessit, ēius propīnquī conveniunt et, dē morte sī rēs in suspīciōnem vēnit, dē uxōribus in servīlem modum quaestiōnem habent et, sī compertum est, īgnī atque omnibus tormentīs excruciātās interficiunt. Fūnera sunt prō cultū Gallōrum māgnifica et sūmptuōsa; omniaque quae vīvīs cordī fuisse arbitrantur in īgnem īnferunt, etiam animālia: āc paulō suprā hanc memoriam servī et clientēs quōs ab eīs dīlēctōs esse cōnstābat iūstīs fūneribus cōnfectīs ūnā cremābantur.

Latin Prose

You have a reading comprehension and number quiz tomorrow on the 3 Martial Poems we read together last week (the numbers will come from the short bios you read over the weekend).

If you didn’t finish the Riot at Pompeii with your group today in class, please do so as homework:

Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinos Pompeianosque gladiatorio spectaculo quod Livineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. Quippe oppidana lascivia in vicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. Cuius rei iudicium princeps senatui, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani collegiaque, quae contra leges instituerant, dissoluta; Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt.

Friday, April 10

Latin 3

Most classes finished their notes discussion on the Gallo-Roman gods. This weekend you’ll be translating the next chapter, VI.18:

Gallī sē omnēs ab Dīte patre prōgnātōs praedicant, idque ab Druidibus prōditum dīcunt. Ob eam causam spatia omnis temporis nōn numerō diērum sed noctium fīniunt; diēs nātālēs et mēnsum et annōrum initia sīc observant ut noctem diēs subsequātur. In reliquīs vītae īnstitūtīs hōc ferē ab reliquīs differunt quod suōs līberōs, nisi cum adolēvērunt ut mūnus mīlitiae sustinēre possint, palam ad sē adīre nōn patiuntur fīliumque puerīlī aetāte in pūblicō in cōnspectū patris adsistere turpe dūcunt.

Latin Prose

Today, we finished both the Priscus and Verus poem, and Martial’s poem on the hours of the day. This weekend you’ll be translating a series of short Latin bios for Martial, Tacitus, and Pliny the younger, our authors for this unit:

M. Valerius Martialis, poeta epigrammaticus, natus Bilbili in Hispania circa annum 40 p. Chr. n., transiit Romam circa annum 64. ibi amicus fuit Silio Italico, Frontino, Plinio Secundo, Quintiliano, Iuvenali. circa annum 98 Bilbilim revertit. ibi obiit circa annum 104. «Erat homo ingeniosus acutus acer, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis, nec candoris minus» (Plin. epist. 3, 21).

P. Cornelius Tacitus, orator, historicus, natus circa annum 55 in Gallia Cisalpina(?), anno 97 consul, 112/113 proconsul in Asia, obiit post annum 117.

C. Plinius Caecilius Secundus (Plinius minor), epistolographus panegyricusque, natus est Novi Comi circa annum 61. erat avunculus eius C. Plinius Secundus (Plinius maior). Plinius minor obiit circa annum 113 in Bithynia.

Thursday, April 9

Latin 3

Please take notes (3-5 points for each) on the following Gallo-Roman gods mentioned in DBG VI.17 by reading the articles linked to their names: Mercury, Jupiter, Minerva, Apollo, and Mars.

Latin Prose
Please scan and translate the epigram directly related to the film we watched, XXVII (XXIX):

Cum traheret Priscus, traheret certamina Verus,
Esset et aequalis Mars utriusque diu,

Missio saepe viris magno clamore petita est;
Sed Caesar legi paruit ipse suae:

Lex erat, ad digitum posita concurrere parma:
– Quod licuit, lances donaque saepe dedit.

Inventus tamen est finis discriminis aequi:
Pugnavere pares, subcubuere pares.

Misit utrique rudes et palmas Caesar utrique:
Hoc pretium virtus ingeniosa tulit.

Contigit hoc nullo nisi te sub principe, Caesar:
Cum duo pugnarent, victor uterque fuit.

Wednesday, April 8

Latin 3

For tomorrow, translate DBG VI.17:

Deum māximē Mercurium colunt. Hūius sunt plūrima simulācra, hunc omnium inventōrem artium ferunt, hunc viārum atque itinerum ducem, hunc ad quaestūs pecūniae mercātūrāsque habēre vim māximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Mārtem et Iovem et Minervam. Dē hīs eandem ferē quam reliquae gentēs habent opīniōnem: Apollinem morbōs dēpellere, Minervam operum atque artificiōrum initia trādere, Iovem imperium caelestium tenēre, Mārtem bella regere. Huic, cum proeliō dīmicāre cōnstituērunt, ea quae bellō cēperint plērumque dēvovent: quae superāvērunt, animālia capta immolant, reliquāsque rēs in ūnum locum cōnferunt. Multīs in cīvitātibus hārum rērum exstrūctōs tumulōs locīs cōnsecrātīs cōnspicārī licet, neque saepe accidit ut neglēctā quispiam religiōne aut capta apud sē occultāre aut posita tollere audēret, gravissimumque eī reī supplicium cum cruciātū cōnstitūtum est.

Latin Prose
For tomorrow, scan and translate epigram III from Martial’s Liber Spectaculorum (the meter is elegiac couplets):

Quae tam seposita est, quae gens tam barbara, Caesar,
Ex qua spectator non sit in urbe tua?

Venit ab Orpheo cultor Rhodopeïus Haemo,
Venit et epoto Sarmata pastus equo,

Et qui prima bibit deprensi flumina Nili,
Et quem supremae Tethyos unda ferit;

Festinavit Arabs, festinavere Sabaei,
Et Cilices nimbis hic maduere suis.

Crinibus in nodum tortis venere Sygambri,
Atque aliter tortis crinibus Aethiopes.

Vox diversa sonat populorum, tum tamen una est,
Cum verus patriae diceris esse pater.