Thursday, Oct 16

Latin 3

Tonight you are working on step 2 of your project, the outline of your imagined long work (if you are working with another person only submit one copy with both names). If you are confused about how to make an outline, click on the following image to expand:

outline

Again you are not outlining just your scene, your scene is ONE POINT in the story that you could tell through a single 90 minute movie, volume of a graphic novel, or an illustrated book.

Latin Prose

Today you received your project for Term I (which is really the first part of your project for Term II) a mini-research paper.

Latin Prose T1 Project

Your job tonight is to pick the speech you want to work on and make yourself a copy of the translation. You can find translations of his speeches on PhiloLogic, which is puling most of them from The orations of Marcus Tullius Cicero, tr. by C.D. Yonge.

Wednesday, Oct 15

Latin 3

Our next reading comprehension and idiom block will be chapters 61-63. We won’t be reading chapter 62 in Latin, but we will be doing the composition sentences associated with that story. You can expect your reading comprehension/idiom quiz on this next week Wednesday.

Tonight you need to make a 25 word vocab list for stories 61 & 63. This should include the names of all characters mentioned along with a short description of who they are.

FG 61 Interea ea dies appetebat quam Iason per nuntios dixerat, atque ex omnibus regionibus Graeciae multi, quos aut rei novitas aut spes gloriae movebat, undique conveniebant. Traditum est autem in hoc numero fuisse Herculem, de quo supra multa scripsimus, Orpheum, Theseum, Castorem, multosque alios quorum nomina sunt notissima. Ex his Iason quos ad omnia pericula subeunda paratissimos esse arbitrabatur, eos numero quinquaginta delegit ac socios sibi adiunxit; tum paucos dies commoratus, ut ad omnes casus subsidia compararet, navem deduxit, et tempestatem ad navigandum idoneam nactus magno cum plausu omnium solvit.

FG 63 Postridie eius diei Iason tempestatem satis idoneam esse arbitratus (summa enim tranquillitas iam consecuta erat) sublatīs ancorīs profectus est, et, pauca milia passuum progressus, ante noctem Mysiam attigit. Ibi paucas horas in ancoris exspectavit; a nautis enim cognoverat aquae copiam quam secum haberet iam deficere, atque ob eam causam quidam ex Argonautis in terram egressi aquam petebant. Quo in numero erat Hylas quidam, puer formā praestantissimā. Qui dum fontem quaerit, a comitibus suis paulum discessit. Nymphae autem quae fontem colebant, cum puerum vidissent, ei persuadere conatae sunt ut apud se maneret. Cum ille negaret se hoc facturum esse, eum vi abstulerunt. Comites postquam Hylam amissum esse senserunt, magno dolore affecti diu frustra quaerebant. Hercules autem et Polyphemus, qui vestigia pueri longius secuti erant, ubi tandem ad litus redierunt, Iasonem solvisse cognoverunt.

I’ll be putting the last story block (from chapters 64-80) up for a vote next week, since that is the last chunk we’ll be translating from Jason & the Argonauts.

Latin Prose

Tonight I want you to focus on subordinate clause identification from Chapter 3:

III. Etenim quid est, Catilīna, [quod iam amplius exspectēs], [sī neque nox tenebrīs obscūrāre coetūs nefāriōs nec prīvāta domus parietibus continēre vōcēs coniūrātiōnis tuae potest], [sī illūstrantur], [sī ērumpunt omnia]? Mūtā iam istam mentem, mihi crēde, oblīvīscere caedis atque incendiōrum. Tenēris undique; luce sunt clāriōra nōbis tua cōnsilia omnia; [quae iam mēcum licet recognōscās]. Meministīne [mē ante diem XII Kalendās Novembrīs dīcere in senātū fore in armīs certō diē, [quī diēs futūrus esset ante diem VI Kal. Novembrīs], C. Mānlium, audāciae satellitem atque administrum tuae]? Num mē fefellit, Catilīna, nōn modo rēs tanta, tam atrōx tamque incrēdibilis, vērum, id [quod multō magis est admīrandum,] diēs? Dīxī ego [īdem in senātū caedem tē optimātium contulisse in ante diem V Kalendās Novembrīs], tum [cum multī prīncipēs cīvitātis Rōmā nōn tam suī cōnservandi quam tuōrum cōnsiliōrum reprimendōrum causā profūgērunt]. Num īnfitiārī potes [tē illō ipsō diē, meīs praesidiīs, meā dīligentiā circumclūsum, commovēre tē contrā rem pūblicam nōn potuisse], [cum tū [discessū cēterōrum, nostrā tamen, [quī remānsissēmus], caede tē contentum esse] dīcēbās]? Quid? [cum [tē Praeneste Kalendīs ipsīs Novembribus occupātūrum nocturnō impetū esse] cōnfīderēs], sēnsistīn [illam colōniam meō iussū meīs praesidiīs, custōdiīs, vigiliīs esse mūnītam]? Nihil agis, nihil mōlīris, nihil cōgitās, [quod nōn ego nōn modo audiam, sed etiam videam plānēque sentiam].

Tuesday, Oct 14

Latin 3
There are few true idioms in these two stories, so read over the notes on the facing pages for special translations of words and phrases.

You should have completed the five composition sentences for FG 60 today.

1. Jason however promised that he would do that which the king wished. 

Iason, Iasonis, m. : autem : polliceor, polliceri, pollicitus sum : ut : qui, quae, quod : rex, regis, m. : volo, velle, volui, — : facio, facere, feci, factum

2. After a large ship had been built, he was intending to cross the sea.

magnus, magna, magnum : navis, navis, f. : aedificio, aedificere, aedifeci, aedifectum : mare, maris, n. : transeo, transire, transi(v)i, transitum : in animo habere

3. And so he exhorted Argus to prepare everything that was useful for sailing.

itaque : exhortor, exhortari, exhortatus sum : ut : Argus : omnis, omne : qui, quae, quod : usus, usus, m. : ad + ACC : navigo, -are, -avi, -atum : comparo, -are, -avi, -atum

4. “If we get possession of the fleece,” he said, “I will give you a great reward.”

si : vellus, velleris, n. : potior, potiri, potitus sum : dico, dicere, dixi, dictum : magnus, magna, magnum : donum, doni, n. : tu, tui, tibi, te, te : do, dare, dedi, datum

5. Argus replied that he would not stop working even at night.

Argus, Argi, m. : sui, sibi, se, se : nox, noctis, f. : ne…quidem : labor, laboris : intermitto, -mittere, -misi, -missum : respondeo, respondere, respondi, responsus

You will be taking a reading comprehension and idiom quiz on
stories 59 & 60 tomorrow after checking your composition sentences.

Latin Prose

Make sure you’ve finished translating chapter 2 and tried 4 more (your choice) of the composition sentences with your group today.

Here is the notes/translation for Chapter 2. Please check this against what you completed with your classmates. You will be taking a reading comprehension and idiom quiz on chapter 2 tomorrow after checking your composition sentences.

Weekend, Oct 10-13

Latin 3

We’ll start class on tuesday with the composition sentences that each group was assigned (I’ll type them up later this weekend with the vocab I promised once my finger heals a little!). This weekend your homework is to write your answers individually to step one of the project (200-300 words total).

  • Based on the scenes you have selected, do you feel the Argonautika is a story about love and redemption, monsters and  battles or magic and goddesses? Why?

  • Which scenes are the most visually striking—how would you represent them for a modern audience?

  • Which story elements do you want to emphasize?

  • To use video game ratings, would your version be rated Everyone, Teen or Mature audience?

If you want some background reading on Jason and the Argonauts check out: http://www.argonauts-book.com/the-myth.html

Latin Prose

In Class you were assigned 4 of the 12 composition sentences to translate into Latin over the weekend. We’ll be discussing the translation of the fear clause “nē nōn hoc potius omnēs bonī serius ā mē quam quisquam crūdēlius factum esse dīcat” first thing on Tuesday.

Thursday, Oct 9

Latin 3

Tonight you need to identify the form of verbs and verbals (in italics) and the type of subordinate clause (in brackets) for story 60:

Tamen, [cum Colchis multorum dierum iter ab eo loco abesset,] solus Iason proficisci noluit. Itaque nuntios in omnes partes dimisit, [qui causam itineris docerent,] et certam diem conveniendi dixit. Interea omnia [quae sunt usui ad armandas naves] comportari iussit, ac negotium dedit Argo cuidam [qui summam scientiam nauticarum rerum habebat,] [ut navem aedificaret.] In his rebus dies circiter decem consumpti sunt; Argus enim, [qui operi praeerat,] tantam diligentiam adhibebat [ut ne nocturnum quidem tempus sibi ad quietem relinqueret.] [Ad multitudinem hominum transportandum] navis paulo erat latior quam eae [quibus in nostro mari uti consuevimus], et [ad vim tempestatum perferendam] tota ex robore facta.

Latin Prose

Tonight you are completing prereading activities on the second chapter (Roman Numeral II): make a 20-30 word personal vocab list, and identify the verbs and verbals:

II. [4] Dēcrēvit quondam senātus, utī L. Opīmius cōnsul vidēret, nē quid rēs pūblica dētrīmentī caperet; nox nūlla intercessit; interfectus est propter quāsdam sēditiōnum suspīciōnēs C. Gracchus, clārissimō patre, avō, maiōribus, occīsus est cum līberīs M. Fulvius cōnsulāris. Similī senātūs cōnsultō C. Mariō et L. Valeriō cōnsulibus est permissa rēs pūblica; num ūnum diem posteā L. Sāturnīnum tribūnum plēbis et C. Servīlium praetōrem mors ac reī pūblicae poena remorāta est? At vērō nōs vīcēsimum iam diem patimur hebēscere aciem hōrum auctōritātis. Habēmus enim eius modī senātūs cōnsultum, vērum inclūsum in tabulīs, tamquam in vāgīnā reconditum, quō ex senātūs cōnsultō cōnfestim tē interfectum esse, Catilīna, convēnit. Vīvis, et vīvis nōn ad dēpōnendam, sed ad cōnfīrmandam audāciam. Cupiō, patrēs cōnscrīptī, mē esse clēmentem, cupiō in tantīs reī pūblicae perīculīs nōn dissolūtum vidērī, sed iam mē ipse inertiae nēquitiaeque condemnō. [5] Castra sunt in Ītaliā contrā populum Rōmānum in Etrūriae faucibus collocāta, crēscit in diēs singulōs hostium numerus; eōrum autem castrōrum imperātōrem ducemque hostium intrā moenia atque adeō in senātū vidētis, intestīnam aliquam cotīdiē perniciem reī pūblicae mōlientem. Sī tē iam, Catilīna, comprehendī, sī interficī iusserō, crēdō, erit verendum mihi, nē nōn hoc potius omnēs bonī serius ā mē quam quisquam crūdēlius factum esse dīcat. Vērum ego hoc, quod iam prīdem factum esse oportuit, certā dē causā nōndum addūcor ut faciam. Tum dēnique interficiēre, cum iam nēmō tam improbus, tam perditus, tam tuī similis invenīrī poterit, quī id nōn iūre factum esse fateātur.  [6] Quam diū quisquam erit quī tē dēfendere audeat, vīvēs, et vīvēs ita ut nunc vīvis, multīs meīs  et firmīs praesidiīs obsessus, nē commovēre tē contrā rem pūblicam possīs. Multōrum tē etiam oculī et aurēs nōn sentientem, sīcut adhūc fēcērunt, speculābuntur atque custōdient.

Wednesday, Oct 8

Latin 3

Today we completed our third synopsis: remember that once you’ve done 4 perfectly you need not fill out any more for the rest of the year! Tonight’s homework is to turn the composition sentences for story 59 (p.123) into Latin. Here are the Latin words you will need for each sentence:

  1. The king found out that he would avoid danger by killing Jason. rex, regis, m. : vito, -are, -avi, -atum : periculum, -i, n. : Iason, Iasonis, m. : interficio, -ficere, -feci, -fectum : congnosco, cognoscere, cognovi, cognitum
  2. After he found this out, he was intending to send him to his death. qui, quae, quod : congnosco, cognoscere, cognovi, cognitum : is, ea, id : ad + ACC : mors, mortis, f. : mitto, mittere, misi, missum : in animo habere
  3. Therefore he demanded that Jason should attempt to get possession of a certain fleece. igitur : postulo, -are, -avi, -atum : ut : Iason, Iasonis, m. : quidam, quaedam quoddam : vellus, velleris, n. : potior, potiri, potitus sum : conor, conari, conatus sum
  4. He gave him the task of bringing this back to him. negotium, negot(i)i, n. : do, dare, dedi, datum : ut : hic, haec, hoc : ad + acc : is, ea, id : referro, referre, retuli, relatum
  5. Jason’s friends exhorted him not to undertake this difficult task. amicus, amici, m. : Iason, Iasonis, m. : exhortor, exhortari, exhortatus sum : ne : hic, haec, hoc : res, rei, f. : difficilis, difficile : suscipio, suscipere, suscepi, susceptum

I also handed out your project for this term: Latin 3 Term I Jason Project. Steps (1) and (2) will be due as homework, Wednesday, October 15. Step (3), the final product is due Thursday, October 23.

Latin Prose

Tonight you need to review the Latin of Chapter 1 and your Chapter 1 Composition Sentences. Tomorrow you will have a reading compostion (matching English questions to Latin answers) and Idiom quiz (fill in the Latin Idiomatic equivalent to the English phrase).

Tuesday, October 7

Latin 3

Today we completed or nearly completed the translation of story 59 and reviewed the deponent conjugation of the verb proficiscor, proficisci, profectus sum (the link takes you to an Italian site).

Tomorrow you will complete a FEMININE synopsis of either potior (4th conjugation) or proficiscor (3rd conjugation). After the quiz I will talk to you about your project this term concerning the story of Jason and the Argonauts (to be completed in pairs or individually), due Thursday, October 23.

Latin Prose

We’re almost there on our translation of the first chapter of Cicero’s In Catilinam I. Tonight you need to review the history of Tiberius and Gaius Gracchus. Your table has been assigned 3 of the 10 composition sentences related to this first chapter. First try identifying the grammar you must use, then referencing Cicero’s vocabulary and grammar, try to write these English sentences in Latin.